FPA konkurrensutsätter gruppterapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA konkurrensutsätter gruppterapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i alla försäkringsdistrikt. Terapitjänsterna genomförs i enlighet med de nya avtalen från och med 1.1.2022.

FPA konkurrensutsätter separat gruppterapi för barn och unga och gruppterapi för vuxna. Konkurrensutsättningen gäller följande gruppterapitjänster på finska:

  • vattenterapi
  • fysioterapi
  • musikterapi
  • neuropsykologisk rehabilitering
  • talterapi
  • psykoterapi
  • ergoterapi.

Svenskspråkig gruppterapi upphandlas vid behov som direktupphandling.

Upphandlingsannonser har publicerats i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi) och anbudsmaterial som gäller de tjänster som upphandlas har publicerats i sin helhet i Hanki-tjänsten (www.hanki.fi). 

Serviceproducenterna väljs utifrån kvalitet

Upphandlingarna genomförs genom ett s.k. omvänt anbudsförfarande. Det innebär att FPA har fastställt de priser som betalas för gruppterapi och valet av serviceproducenter görs utifrån en jämförelse av kvaliteten i anbuden. Vid bedömningen av kvaliteten beaktas terapeuternas erfarenhet av att handleda grupper, långa och korta tilläggs- och påbyggnadsutbildningar samt arbetserfarenhet.

Vid beredningen av konkurrensutsättningen fördes en marknadsdialog

Vid beredningen av konkurrensutsättningen förde FPA en omfattande marknadsdialog med organisationer som representerar olika terapiformer genom att begära kommentarer bl.a. om omvänt anbudsförfarande, fastställande av kvalitet och prissättning av tjänster. FPA har i servicebeskrivningarna och anbudsmaterialet beaktat de synpunkter som framfördes.  

Anbudsförfaranden gällande individuell terapi ordnas 2022

Anbudsförfaranden gällande individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ordnas 2022. FPA informerar senare om anbudsförfarandena gällande individuell terapi.