Grundersättning för ribociklib även i kombination med fulvestrant och oberoende av behandlingslinje utifrån ersättningsrätt 3002

Läkemedelssubstans: Ribociklib
Läkemedelspreparat: Kisqali
Sjukdom: Bröstcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Kisqali berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3002. Ribociklib.

Rätt till grundersättning för ribociklib kan från 1.10.2020 beviljas också premenopausala kvinnor och även i kombination med fulvestrant samt oberoende av tidigare endokrin behandling.

Innan dess kan ersättningsrätt beviljas bara postmenopausala kvinnor i kombination med en aromatashämmare som initial endokrinbaserad behandling.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer