Undersökning för att utreda regionala skillnader inom rehabiliteringen–svara på enkäten

Ett projekt gällande de regionala skillnaderna inom rehabiliteringen utreder hur klienterna hänvisas till rehabilitering som ordnas av FPA. Enkäten riktar sig till yrkesutbildade som i sitt arbete hänvisar klienter till FPA-rehabilitering och till serviceproducenter inom rehabiliteringen.

Man känner till att det finns regionala skillnader i användningen av rehabiliteringstjänster, men det finns väldigt lite forskningsbaserad information om orsakerna till skillnaderna. I FPA:s projekt gällande regionala skillnader inom rehabiliteringen produceras information om de regionala skillnaderna inom FPA-rehabiliteringen och om orsakerna till skillnaderna.

Undersökningen fokuserar på följande tjänster: sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK), rehabiliteringskurser för personer som haft stroke (AVH-kurser), talterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering samt rehabiliterande psykoterapi.

I anslutning till undersökningen görs en enkät där man utreder yrkesutbildades åsikter om hur klienter hänvisas till rehabilitering och om de olika skedena i den här processen i tjänsterna i fråga. Enkäten riktas till serviceproducenter inom rehabiliteringen och till personer som i sitt arbete identifierar eller bedömer klienters rehabiliteringsbehov, hänvisar klienter till rehabilitering, gör upp rehabiliteringsplaner eller stöder klienter som ansöker om rehabilitering.

Enkäten besvaras anonymt och de uppgifter som lämnas används endast för forskningsändamål. Enkäten kan besvaras 29.4–19.5.2021.