De första resultaten av ett försök med basinkomst publiceras den 8 februari 2019

Den vetenskapliga studien för utvärdering av det finländska försöket med basinkomst pågår som bäst. De första, preliminära resultaten publiceras fredagen den 8 februari 2019.

Den vetenskapliga utvärderingen av försöket med basinkomst producerar information om hur basinkomsten påverkar försöksdeltagarnas sysselsättning, inkomster och välmående. Hela studien omfattar forskning baserad på registermaterial och telefonintervjuer av de personer som ingick i försöks- och kontrollgruppen. Dessutom utreds attityderna till basinkomsten och den offentliga debatten kring den.

Resultaten publiceras stegvis åren 2019–2020. En mer omfattande forskningsrapport om det första försöksåret blir klar våren 2019. Resultaten för hela försöket blir klara våren 2020.

Ett exceptionellt samhällsexperiment

Statsminister Juha Sipiläs regering genomförde ett försök med basinkomst i Finland åren 2017–2018. I försöket fick 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer varje månad en basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller av om personerna t.ex. sökte arbete aktivt. Deltagarna valdes ut bland personer i åldern 25–58 år som i november 2016 fick grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Försöket med basinkomst är ett exceptionellt samhällsexperiment både i Finland och globalt. Studien för utvärdering av försöket ger vetenskaplig information till stöd för en reform av den sociala tryggheten och i vidare bemärkelse till den socialpolitiska diskussionen. Erfarenheterna från försöket och utvärderingen ger ett bra underlag för beredning av nya samhällsexperiment.

Webbsändning

Evenemanget kan också följas som webbsändning. Evenemanget tolkas till engelska.