FPA:s statistiska årsbok sammanställer information om förmånsutgifter på 14,9 miljarder

 

Årsboken innehåller heltäckande statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Publikationen innehåller central statistik över förmånstagarna och de utbetalda beloppen. Därtill innehåller den beskrivningar av vad förmånerna består av och av bestämningsgrunderna.

FPA för detaljerad statistik över kundantal, förmånsslag och utbetalda belopp som hänför sig till den sociala tryggheten som FPA handhar. Statistikuppgifterna används till exempel för att utveckla förmånerna, vid beredningen av lagändringar och vid planeringen av hur tillgångarna ska användas.

I årsboken får man också användbar information om regional fördelning av kunder och förmåner.

– FPA:s datalager erbjuder unik förståelse för utvecklingen av den sociala tryggheten. Informationen används i FPA:s verksamhet, men vi vill dessutom vara aktiva med att erbjuda information i form av produkter och tjänster som hela samhället kan dra nytta av, berättar FPA:s informationstjänstdirektör Marina Lindgren.

 

Publikationen har under årtiondenas gång blivit mer omfattande i takt med att FPA fått fler förmåner att sköta och statistikföringen har utvecklats. FPA:s första statistiska årsbok publicerades år 1965.

Statistiska årsböcker från mer än 20 år tillbaka finns på adressen www.fpa.fi/statistik. Här finns också statistikdatabasen Kelasto och många andra statistikpublikationer och uppgifter om FPA:s förmåner.

Publikationen: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/308555?locale-attribute=sv