Antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom fortfarande stort

Det förbättrade coronaläget syns ännu inte i antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. I augusti–september fick FPA i genomsnitt in 579 ansökningar per dag. Handläggningstiden för en ansökan är ungefär 3 veckor.

I augusti–september fick FPA per dag in i genomsnitt 579 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Ett år tidigare var motsvarande antal cirka 82. Trots det stora antalet handläggs ansökningarna inom den målsatta tiden, som i fråga om dagpenning vid smittsam sjukdom är 3 veckor. I somras hopade sig ansökningarna tillfälligt och en del av kunderna fick vänta på ett beslut i upp till en månad. 

Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Om FPA är tvungen att begära tilläggsutredningar kan handläggningstiden vara längre än den målsatta tiden på 3 veckor. De bilagor som oftast saknas är den smittskyddsansvariga läkarens beslut om karantän eller isolering samt arbetsgivarens utredning om inkomstbortfall under tiden för karantän eller isolering. 

Större andel avslagsbeslut

FPA har varit tvungen att avslå en del av ansökningarna om dagpenning vid smittsam sjukdom. Den vanligaste orsaken är att bilagor saknas. Den näst vanligaste orsaken är att kunden inte haft något inkomstbortfall eller att uppgifterna om inkomstbortfallet är bristfälliga.

Under perioden januari–juli 2021 avslogs 16 % av de avgjorda ansökningarna helt. I augusti var motsvarande andel 22 %.

Av de ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom som avgjorts under coronapandemin har lite under 4 % inkommit till FPA för sent. Utan särskilt vägande skäl betalar FPA inte ut dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid som ansökan är försenad. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan betalas ut retroaktivt för högst 2 månader.

Mångdubbla kostnader jämfört med året innan

År 2020 betalade FPA ut cirka 27 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom, vilket är det största beloppet någonsin.

Fram till slutet av augusti i år har FPA betalat ut 83 miljoner euro i dagpenning vid smittsam sjukdom. Eftersom antalet ansökningar fortsättningsvis är stort kommer de totala kostnaderna att överstiga förra årets rekord mångdubbelt.

*****************

 Bearbetat 4.10. kl. 15.30: Antalet av ansökningar har korrigerats 

Läs mer: