Företagare kan få arbetsmarknadsstöd fram till 30.9.2021

FPA kan betala företagare arbetsmarknadsstöd fram till 30.9.2021 om företagsverksamheten har drabbats av coronavirusepidemin. Företagarens arbetssökning ska vara i kraft hos TE-tjänster.

Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd från FPA om arbetet på heltid i företaget har upphört eller om inkomsterna har minskat till följd av coronavirusepidemin. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas oberoende av bolagsform och man behöver inte avsluta företagsverksamheten. De här villkoren gäller till och med 30.9.2021.

Om behovet av stöd fortsätter ska arbetssökningen vara i kraft

En företagare som på grund av coronavirusepidemin ännu inte har kunnat sysselsätta sig i sin företagsverksamhet och söker arbetsmarknadsstöd på nytt ska se till att ha sin arbetssökning i kraft hos TE-tjänster. Vid behov ger TE-tjänster FPA ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd. I utlåtandet får FPA uppgift om huruvida villkoren för utbetalning av stödet uppfylls också framöver.

Vid behov kontaktar FPA företagaren och begär en uppskattning om inkomsterna av företagsverksamheten för den tid som utlåtandet gäller. Om företagarens arbetslöshet fortsätter ska han eller hon regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshetstid i e-tjänsten MittFPA.

Nya sökande ska först anmäla sig hos TE-tjänster

En företagare som inte tidigare har ansökt om temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare men som nu vill ansöka om stöd, ska först anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Därefter kan företagaren fylla i en ansökan om arbetslöshetsförmån i MittFPA.

 

Meddelandet bearbetat 2.7.2021. Följande uppgift har strukits i meddelandet: Riksdagen har godkänt den temporära lagändringen, men den ska också stadfästas av presidenten.

Läs mer