Personer utan hemkommun kan ha rätt till gratis coronatest, coronavaccin och coronarelaterad vård

Även om du saknar hemkommun i Finland kan du i regel avgiftsfritt få coronatest, coronavaccin samt vård vid coronavirussjukdom inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Du har rätt till coronatest, vård på grund av coronavirussjukdom och till coronavaccin avgiftsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland

 • om du har hemkommun i Finland
 • om du saknar hemkommun i Finland men har ett intyg över rätt till vård:
  • Personer från EU-länderna, EES-länderna, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet.
  • Finländska pensionstagare som bor utomlands får vård med ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA.
  • Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp sitt pass eller något annat officiellt identitetskort.
  • Personer som kommer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
 • om du har rätt till handlingen Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA (t.ex. personer som arbetar i Finland)
 • om du inte har hemkommun i Finland och inte heller uppehållstillstånd och du vistas i Finland som turist.

En ny 13 § i klientavgiftslagen, dvs. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, trädde i kraft 1.7.2021.  Enligt den nya paragrafen får ingen avgift tas ut av kunden när det är fråga om

 • vaccinationer enligt 44 §, 45 § 1 mom. och 47 § i lagen om smittsamma sjukdomar, såsom coronavaccinationer
 • undersökning och sådan brådskande vård och förskrivning av läkemedel för vården som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att förhindra smittspridning när det gäller en allmänfarlig smittsam sjukdom
 • undersökning, vård och förskrivning av läkemedel för vården av en gravid hivpositiv person.

Den nya paragrafen gäller emellertid inte en person vars vistelse i Finland är avsedd att vara tillfällig eller som får ersättning för kostnaderna med stöd av någon annan lag eller från en försäkring.

I andra fall än de som beskrivs ovan är coronarelaterad vård, testning och vaccination avgiftsbelagd på samma sätt som annan vård som ges inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då kan kostnaderna för den coronarelaterade vården, testningen eller vaccinationen tas ut av dig till fullt belopp.

Kommunerna kan besluta att ge coronarelaterad vård avgiftsfritt också till andra personer. Du kan kontakta kommunen för att ta reda på vem den erbjuder coronarelaterad vård avgiftsfritt.

Närmare information för kunderna: