Nytt i MittFPA: enklare att skicka bilagor och uppdatera sina uppgifter i e-tjänsten

Utvecklingen av MittFPA gick framåt på lördag 11.12. Det är nu enklare att skicka bilagor och att uppdatera de egna uppgifterna i e-tjänsten.

Lördagen den 11 december uppdaterades MittFPA. Arbetet med den nya e-tjänsten inleddes våren 2020 och framskrider stegvis under de kommande åren. Nu var det sidan för att skicka bilagor och sidan för uppdatering av kundens egna uppgifter som stod i tur.

Lättare att skicka bilagor i e-tjänsten

Den nya sidan Skicka bilagor ersatte den gamla som togs ur bruk. Den nya sidan har varit i bruk parallellt med den gamla sedan september. Den nya sidan fungerar som den ska och kunderna har redan gett mycket respons på den.

– Kunderna har tagit väl emot den nya sidan. Upp till 75 % av bilagorna till de ansökningar som gjorts i e-tjänsten har skickats via den nya sidan efter att den togs i bruk, berättar Elina Sipola som ansvarar för utvecklingen av MittFPA.

Det är fråga om en betydande förändring, eftersom kunderna dagligen skickar in över 20 000 bilagor till sina ansökningar i e-tjänsten.

På den nya sidan går det enklare att skicka bilagor med smarttelefon eller pekplatta, eftersom sidan är anpassad för mobila enheter. Sidan är också tillgänglighetsanpassad och kan därför användas med olika hjälpmedel.

På den nya sidan ser kunden genast vilka bilagor som behövs för ansökan och om bilagorna redan har skickats. Bilagorna skickas på samma sida. Den nya sidan har också en förbättring som många har önskat: kunden får en bekräftelse på att bilagorna har skickats. Från ingångssidan kommer man enkelt också till en sida där man ser ansökningar och bilagor som skickats tidigare.

Om kunden själv har lämnat in en ansökan i MittFPA, kan en annan person skicka bilagorna till ansökan på kundens vägnar, om personen har den Suomi.fi-fullmakt som behövs. Det går dock inte att göra ansökningar för en annan persons räkning i MittFPA.

Enklare att uppdatera sina egna uppgifter

Samtidigt förnyades också den sida där kunden kan uppdatera sina kontaktuppgifter, uppgifter om sin partner och sitt kontonummer. Tidigare styrdes kunden till separata sidor där han eller hon kunde uppdatera sina personuppgifter och sitt kontonummer.

– Alla uppgifter finns nu på samma sida, som har två flikar: Egna uppgifter och Kontonummer. Det går smidigt att uppdatera uppgifterna utan onödiga klick, berättar Elina Sipola.

På samma sida kan kunden ge FPA tillstånd att skicka meddelanden och meddela att han eller hon vill ha besluten enbart i e-tjänsten när det är möjligt.

Kontonumret, uppgifter om partner och kontaktspråk uppdateras med ett par dagars fördröjning, eftersom en sakkunnig hos FPA först måste behandla ändringen av uppgifterna.

Kunden är skyldig att meddela FPA om ändringar som kan påverka förmånerna. Flyttanmälan ska å sin sida göras till posten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, varvid FPA får adressuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet.

Ge respons

Som en del av utvecklingen utreds och följs användarnas behov och önskemål regelbundet. I arbetet med att förbättra MittFPA gör vi användbarhetstestningar och samlar in respons från kunderna och synpunkter från FPA:s anställda. Om du hittar något att utveckla i den förnyade tjänsten, ge respons via responsblanketten på fpa.fi.

Meddelandet har uppdaterats på måndag 13.12.2021 efter att förnyelserna gjorts.

Läs mer