Extra höjning av FPA-förmånerna med 3,5 % från 1.8.2022

De flesta FPA-förmåner stiger i augusti då det gjorts en extra höjning av folkpensionsindexet på grund av inflationen.

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindexet. I normala fall justeras folkpensionsindexet en gång varje år så att det justerade indexet gäller från och med januari, men nu beslöt riksdagen göra en extra höjning av indexet som gäller 1.8–31.12.2022.

Förmåner som är bundna till folkpensionsindex är bland annat folkpension, garantipension, arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning samt utkomststödets grunddel. De nya förmånsbeloppen har nu uppdaterats på FPA:s webbplats i innehållet, tabellerna och exemplen:

Den extra höjningen gäller dock inte alla FPA-förmåner. Till exempel barnbidraget är inte bundet till folkpensionsindex. Beloppet av det allmänna bostadsbidraget eller bostadsbidraget för pensionstagare stiger inte heller, eftersom grunderna för fastställande av de här förmånerna inte ändras.

Studiepenningen höjs mer på en gång

Studiepenningens belopp justeras årligen enligt folkpensionsindexet i början av det nya läsåret i augusti. I år höjs studiepenningen 1.8 med 5,7 %, eftersom höjningen omfattar både den normala och den extra indexjusteringen.

Studiepenningen för en studerande som fyllt 18 år och som bor självständigt är nu 268,23 euro per månad, tidigare 253,69 euro per månad.

FPA beaktar de höjda förmånsbeloppen som inkomst

Från och med 1.8.2022 är det de nya förmånsbeloppen som FPA beaktar som inkomst då det allmänna bostadsbidraget eller bostadsbidraget för pensionstagare fastställs eller justeras. Det betyder att beloppet av kundens bostadsbidrag kan sjunka en aning vid nästa justering om kunden har någon av de FPA-förmåner som omfattas av den extra höjningen.

Nästa justering sker 1.1.2023

Nästa justering av FPA-förmånernas belopp görs i början av nästa år. FPA fastställer folkpensionsindexet för 2023 på normalt sätt i oktober.

Mer information

Obs!

I FPA:s broschyrer för i år har förmånsbeloppen angetts enligt situationen 1.1.2022. De nya förmånsbeloppen finns samlade i ett infoblad som publicerats på fpa.fi: Förmånsbelopp 1.8-31.12.2022.