Fpa.fi-sidorna om stöd för boende har förnyats – lättare att hitta information

På de förnyade sidorna hittar kunden enkelt information om stöd för boende i sin egen situation. Sidorna fungerar nu bättre på mobila enheter.

De nya fpa.fi-sidorna om stöd för boende finns på finska, svenska och engelska.

På de förnyade sidorna har informationen lagts upp så att kunden lättare hittar väsentlig information om sin egen bostadsort eller boendeform. Sidornas innehåll och struktur har förenklats och svåra begrepp förklaras med hjälp av exempel.

Många kunder söker till exempel information om hur deras inkomster påverkar bostadsbidraget. På de nya sidorna finns mer ingående information än tidigare om hur olika förmåner, lön och kapitalinkomster påverkar stödbeloppet.

Största delen av innehållet på sidorna handlar om det allmänna bostadsbidraget, som är avsett för kunder med låga inkomster. Bostadsbidraget är avsett att hjälpa bidragstagaren att betala sina boendeutgifter. Under 2021 hade närmare 520 000 hushåll allmänt bostadsbidrag.

Enklare att använda på mobilen

I arbetet med att förnya sidorna beaktades särskilt kunder som använder en mobil enhet för att besöka sidorna. De nya sidornas innehåll är utformat så att mobilanvändare ska ha lättare att hitta den information de söker. För närvarande görs cirka 60 procent av besöken på sidorna med mobila enheter.

Vid utvecklingen av sidorna har vi bland annat tagit fasta på kundrespons och resultaten av en enkät som gjordes på Instagram.

Respons och förbättringsförslag om de nya sidorna kan skickas per e-post till kelafi@kela.fi.

Besök de nya webbsidorna: Stöd för boende - kela.fi