Kakor på webbplatsen fpa.fi har samlat in besökaruppgifter trots att besökaren inte har gett sitt samtycke

Det har funnits kakor på fpa.fi som har samlat in uppgifter om besökare, trots att besökaren inte har gett sitt samtycke till det. Kakorna har tagits ur bruk 19.4.2022. E-tjänsten MittFPA använder inte tredjepartskakor.

Webbplatsen fpa.fi har 28.3–19.4.2022 haft kakor som har samlat in besökarnas IP-adresser, även om samtycke till användningen av kakorna inte har getts. Fpa.fi har under den aktuella tidsperioden haft cirka 1,25 miljoner besökare.

Med hjälp av kakorna har man följt exempelvis hur besökarna har rört sig på fpa.fi samt resultaten av den reklam som dirigerar besökare till fpa.fi. Därtill kan de uppgifter som kakorna samlat in ha använts för riktad marknadsföring på nätet, och i samband med det kan uppgifter ha lämnats ut till tredje parter. Motsvarande kakor används allmänt på olika webbplatser. EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter att samtycke begärs för användningen av dessa kakor.

Kakorna har tagits bort från fpa.fi 19.4.2022. MittFPA använder inte tredjepartskakor.

Fpa.fi har haft en kakbanderoll där besökaren kan välja vilka kakor han eller hon ger sitt samtycke till. Det program som följer besökaruppgifterna har ändå efter en uppdatering börjat samla in uppgifter redan innan samtycke har getts eller när användaren redan har förbjudit användningen av kakor.

– Vi beklagar verkligen det skedda. Vi utreder ärendet grundligt och övervakar i fortsättningen vår process kring användningen av kakor ännu noggrannare än tidigare, säger kommunikationschef Päivi Bergman

Händelsen har behandlats inom FPA som en personuppgiftsincident och FPA har gjort en anmälan om det skedda till Dataombudsmannens byrå.

Videor på teckenspråk samlar in besökaruppgifter utan samtycke

På fpa.fi finns det videor på teckenspråk som är inbäddade på webbplatsen från Youtube. Även de här videorna kan ha samlat in besökaruppgifter med hjälp av kakor utan besökarens samtycke.

– Det här är en utmaning som har uppdagats redan tidigare och därför ska vi ta i bruk en ny videoplattform som bättre garanterar besökarnas integritetsskydd, säger Bergman.

Videorna på teckenspråk kan inte tas bort från fpa.fi omedelbart, eftersom FPA med tanke på jämlikhet och tillgänglighet måste erbjuda innehåll även för teckenspråkiga.

Läs mer

Dessa länkar leder till andra webbplatser än sådana som administreras av FPA: