Skatteåterbäring beaktas som inkomst i samband med utkomststöd

Skatteåterbäring på över 50 euro inverkar på utkomststödet. Skatteåterbäringar betalas ut mellan juli och december. Merparten av återbäringarna betalas i augusti.

I år betalas skatteåterbäringarna ut mellan juli och december. Största delen av kunderna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. Återbäringarna kan inverka på utkomststödet.

I samband med utkomststödet beaktas den del av skatteåterbäringen som överstiger ett så kallat ringa, dvs. litet, belopp. En återbäring som är mindre än 50 euro per person eller 100 euro per familj anses vara liten. Om till exempel en person som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring i augusti inverkar 150 euro av skatteåterbäringen på utkomststödet för augusti. En stor skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet i flera månader.

Skatteförvaltningen fastställer skatteåterbäringarna för augusti under juni månad. I de beslut om grundläggande utkomststöd som fattats före juni kan skatteåterbäringen ha beaktats utifrån den pågående beskattningen. Om den skatteåterbäring som en kund får är större än vad man räknat med utifrån den pågående beskattningen justerar FPA beslutet om utkomststöd. Då minskar stödbeloppet.

Om skatteåterbäringen blir mindre än vad man räknat med utifrån den pågående beskattningen och ett för stort återbäringsbelopp har beaktats i beslutet om utkomststöd, ska kunden ansöka om justering av stödet hos FPA. Kunden måste också begära justering av beslutet om utbetalningsdatumet för återbäringen ändras. Anvisningar och information om justering finns i det beslut om utkomststöd som kunden har fått.

Endast den del av skatteåterbäringen som återstår efter utsökning påverkar utkomststödet

Om kundens skatteåterbäring eller en del av den drivs in för avbetalning på en skuld som är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som återstår efter utsökningen. Om hela skatteåterbäringen går till utmätning inverkar återbäringen inte på utkomststödet.

Om kunden har fått ett utkomststödsbeslut där skatteåterbäringen redan har beaktats som inkomst, men återbäringen sedan går till utmätning helt eller delvis, ska kunden meddela detta till FPA. Då justerar FPA beslutet.

Närmare information för kunder