Obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande överförs till utsökning i mitten av april

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande gällande vårterminen 2021 borde ha betalats senast 31.1.2021. Obetalda avgifter kommer att överföras till utsökning i mitten av april.

FPA skickade i slutet av februari en betalningspåminnelse till studerande som inte hade betalat hälsovårdsavgiften i tid. Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 31.1.2021 för de studerande som anmält sig som närvarande för vårterminen 2021 senast 31.1.2021.

Om den studerande inte har betalat hälsovårdasavgiften efter att ha fått en betalningspåminnelse och avgiften har inte kunnat kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen för april, kommer avgiften att överföras till utsökning. Enligt FPA:s nuvarande uppgifter kommer 8 150 avgifter att överföras till utsökning.

För att undgå utsökning ska den studerande betala avgiften genast med de uppgifter som framgår av betalningspåminnelsen. Om den studerande inte har kvar den betalningspåminnelse som skickats per post till hemadressen hittas betalningsuppgifterna på nätet i FPA:s e-tjänst.

Om den studerande inte har betalat hälsovårdsavgiften syns avgiften på MittFPA under Mina ärenden / Indrivningsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande. Om avgiften är betald syns inga avgifter som drivs in i kundens egna uppgifter. Den studerande kan också kontrollera i sin egen nätbank om avgiften är betald.

Ytterligare information