Studerande, sök sommarstudiestöd nu!

Du kan få studiestöd om du studerar under sommaren. Sök studiestöd på nätet.

Du kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov. Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För studerande som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget oberoende av sommarstudierna. Men den som får bostadsbidrag ska komma ihåg att ansöka om justering av bostadsbidraget om han eller hon till exempel får lön för sommarjobb.

En studerande som inte har några förvärvsinkomster under sommaren och inte har rätt till studiestöd kan ta reda på om det är möjligt att få utkomststöd. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Före ansökan om utkomststöd ska den studerande ta reda på om han eller hon kan få andra inkomster eller förmåner.

Vem kan få sommarstudiestöd?

För högskolestuderande beviljas studiestöd för den tid som den studerande har angett i ansökan. Högskolestuderande ska emellertid beakta att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från studiestödsmånaderna. De stödmånader som används under sommaren räknas med också då inkomster och studieframgång kontrolleras.

Studerande inom yrkesutbildningen kan få studiestöd under sommaren för de månader som studieperioden varar minst 18 kalenderdagar.

Även en gymnasieelev kan få sommarstudiestöd. Stödet kan beviljas gymnasieelever som avlägger studier som ingår i gymnasiets lärokurs. Man kan få stöd för de månader som de studier som läroanstalten ordnar varar minst 18 dagar. Studiestöd kan inte beviljas gymnasieelever som studerar självständigt. Med självständiga studier avses till exempel förberedelser för studentexamen.

Enkelt via nätet

Studerande kan söka sommarstudiestöd endera på nätet via MittFPA www.fpa.fi/mittfpa eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT15r).

På ingångssidan i e-tjänsten ser man med ett ögonkast om en ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Där ser man också om ansökan i e-tjänsten ännu inte har skickats eller om det saknas bilagor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Studerande på andra stadiet behöver bifoga ett intyg från läroanstalten över sommarstudierna till sin ansökan. Man kan också skicka bilagorna via e-tjänsten.

Närmare information för kunder