De som använder FPA-taxi har möjlighet att framföra sina synpunkter i ett kundråd

FPA vill höra kundernas synpunkter på taxitjänsterna och på behovet av att utveckla dem.

I november ordnar FPA tre kundrådsmöten där man under fria former diskuterar hur FPA:s taxiskjutsar fungerar ur kundernas synvinkel och vad kunderna önskar sig av taxitjänsterna i framtiden.

- Kundråd är ett sätt att få information om kundernas synpunkter och behov och att göra det möjligt för kunderna att aktivt delta i utvecklingen av tjänsterna. Kunderna använder FPA-taxi i olika livssituationer. Någon behöver FPA-taxi vid enstaka tillfällen, medan någon annan använder FPA-taxi regelbundet. Våra kunder kan vara såväl ensamresande barn som äldre personer som reser med följeslagare. Kundupplevelsen påverkas också av var kunden bor och vad det medför i fråga om avstånd. Alla kundupplevelser är välkomna, säger Anne Kyllönen, planerare vid enheten för utveckling av kundrelationstjänster.

Anmäl dig snabbt, antalet platser är begränsat!

Kundrådens möten ordnas på nätet via programmet Skype (diskussionerna förs på finska).

10.11.2020 kl. 14.00–15.30
16.11.2020 kl. 14.00–15.30
25.11.2020 kl. 14.00–15.30

För att alla ska ha möjlighet att uttala sig tas ungefär åtta personer med per gång. Man ska anmäla sig till kundråden senast 28.10.2020.  I samband med att man anmäler sig får man en blankett att fylla i, där ens erfarenheter av FPA-taxi och ens kontaktuppgifter efterfrågas.  De kunder som väljs till kundråden får en kallelse till kundrådsmöte per e-post.

Närmare information för kunder:

asiakasraadit@kela.fi