En ny rehabiliteringstjänst som riktar sig till arbetslösa i åldern 55–64 år testas under 2022

Inom ramen för ett utvecklingsprojekt som riktar sig till arbetslösa i åldern 55–64 år prövas och utvecklas en ny rehabiliteringstjänst som ska stöda sysselsättningen. Tjänsten kallas Coachning för 55-plussare och den testas i Uleåborgs- och Tavastehusregionen fram till utgången av året.

Syftet med utvecklingsprojektet är att utveckla en tjänst som främjar möjligheterna för långtidsarbetslösa i åldern 55–64 år att få ett arbete och att återgå till arbetslivet. Inom projektet genomförs ett försök med en ny form av coachning för 55-plussare i samarbete med kommunförsöket med sysselsättning i Tavastehusregionen och med projektet PALO i Uleåborgsregionen. Försöket genomförs under 2022.

”Målet är att hitta arbetstagare med lämpliga yrkesfärdigheter eller vilja att utvecklas inom branschen”

Klienterna hänvisas till coachning för 55-plussare av yrkesutbildade personer hos samarbetspartnerna för coachningsförsöket, dvs. projektet PALO i Uleåborgsregionen och kommunförsöket med sysselsättning i Tavastehusregionen. Klienten behöver inte något läkarutlåtande för att få delta i coachningen, utan det räcker att en yrkesutbildad person inom projektet bedömer att coachningen lämpar sig för klienten.

Under coachningen arbetar klienten på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.

Som samarbetspartner behövs nu arbetsgivare som kan erbjuda arbete åt dem som deltar i coachningen för cirka 5 månader. För företaget erbjuder ett partnerskap inom coachning för 55-plussare en möjlighet att få motiverad arbetskraft, att främja sysselsättningen och mångfalden inom arbetsgemenskapen samt att visa samhällsansvar.

– Vi kartlägger på förhand vilka sökande som lämpar sig bäst för de olika arbetsgivarna och arbetsplatserna, och vice versa. För att främja sysselsättningen får arbetsgivarna information av oss om den coachning och de ekonomiska stödåtgärder som erbjuds. Målet är att hitta arbetstagare med lämpliga yrkesfärdigheter eller vilja att utvecklas inom branschen, förklarar Sanna Syrén, sysselsättningskoordinator inom PALO-projektet i Uleåborgsregionen.

Coachen stöder också arbetsgivaren

Coachen hjälper klienten att hitta en arbetsplats och erbjuder stöd under coachningsperioden. Utöver arbetet omfattar coachningen högst 15 möten på arbetsplatsen eller i någon annan miljö som klienten och coachen kommer överens om. Coachningen pågår i 4–6 månader.

Coachen erbjuder också arbetsgivaren stöd och hjälper arbetsgivaren och hela arbetsgemenskapen att till exempel skräddarsy arbetsuppgifter som lämpar sig för klienten, ansöka om ekonomiska stöd och integrera den arbetssökande i arbetsgemenskapen.

– Som coach erbjuder jag klienten och arbetsgivaren stöd i början av anställningsförhållandet. Jag strävar efter att säkerställa en lyckad övergång till arbetslivet genom att finnas till hands för både klienten och arbetsgivaren och erbjuda dem stöd enligt deras behov och önskemål, berättar Inka Kynsilehto, handledare i yrkesinriktad rehabilitering vid KK-Verve Oy i Uleåborg.

Mona Brohm, som arbetar som coach vid Valmennuskeskus Public Oy i Tavastehus, erbjuder också individuellt stöd till både arbetssökande och arbetsgivare.

– Coachen hjälper de arbetssökande att hitta ett jobb och arbetsgivare att hitta kunnig och motiverad arbetskraft genom att utnyttja den potential som 55-plussarna utgör.

Läs mer: