Klienternas rehabilitering fortsätter på normalt sätt medan upphandlingen av terapitjänster pågår i södra och östra försäkringsdistriktet

Under hösten genomför FPA upphandling av individuell ergoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Avtalen om gruppterapi fortsätter att gälla som tidigare. Under upphandlingen fortsätter rehabiliteringen på normalt sätt .

Från och med 1.3.2021 genomförs terapitjänsterna i enlighet med de nya avtalen. Om serviceproducenten för en klient byts ut på grund av upphandlingen informerar FPA klienten om detta och ger anvisningar om hur man väljer en ny serviceproducent.

De nya upphandlingarna genomförs på grund av marknadsdomstolens beslut. De nuvarande serviceproducenternas avtal gäller tills de tjänster som omfattas av de nya anbudsförfarandena börjar genomföras.

De nya anbudsförfarandena inverkar inte på ergoterapitjänsterna i de övriga försäkringsdistrikten.