Kundenkät om terapitjänster som FPA ordnar inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Vi värdesätter dina synpunkter och åsikter om de terapitjänster som FPA ordnar inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att utveckla terapitjänsterna så att de bättre motsvarar kundernas behov.

Enkäten riktar sig till personer som för närvarande själva får eller vars anhöriga får terapi som FPA ordnar inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten.

Enkäten genomförs anonymt, dvs. uppgiftslämnarna kan inte identifieras utifrån svaren. Enkäten hittar du här https://response.questback.com/kela/szhguksfbv (på finska).

Anmälan till kundintervju

Om du vill kan du anmäla dig till en Skype-intervju som varar 45 minuter genom att senast 30.9.2020 skicka ett e-postmeddelande till adressen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi. Ange i e-postmeddelandet vilken form av terapi du får. Vi bjuder in en del av dem som anmält sig och deras anhöriga till en intervju. Personerna väljs genom ett slumpmässigt urval. Intervjuerna eller deltagarnas personuppgifter sparas inte. Intervjuerna används endast för att utveckla terapitjänsterna, inte för något annat ändamål.

Kundenkäten och kundintervjun är separata helheter. Du kan delta antingen i enkäten eller i intervjun eller i bådadera.