Nya serviceproducenter för FPA-taxi

FPA har valt serviceproducenterna för taxiresor i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Lappland och Nyland.

Ny serviceproducent i Södra Österbotten är Tampereen Aluetaksi Oy, i Egentliga Tavastland Taksi Helsinki Oy och i Lappland Menevä Oy. I Nyland fortsätter Menevä Oy som serviceproducent. Avtalen träder i kraft 15.12.2020. Bytet av serviceproducenter inverkar inte på de tjänster kunderna får.

Beställningsnumren ändras inte

Beställningsnumren för FPA-taxi ändras inte. Bytet av serviceproducent kan tillfälligt förlänga kötiden för beställningssamtal och samtalets längd.

Beställningsnummer för kunderna

  • Södra Österbotten 0800 99 090
  • Egentliga Tavastland 0800 98 821
  • Lappland 0800 302 240
  • Nyland 0800 96 130 (finska) och 0800 96 140 (svenska)

I samband med reformen av lagen om transportservice konkurrensutsatte FPA i januari 2018 de taxiresor som ersätts av FPA. Konkurrensutsättningen gällde 17 landskap. I november 2019 upphävde marknadsdomstolen upphandlingsbesluten för Södra Österbottens, Egentliga Tavastlands, Lapplands och Nylands del. Enligt marknadsdomstolen borde upphandlingen av taxiresor ha konkurrensutsatts som en koncession och inte som ett tjänsteupphandlingskontrakt.

De tjänster som nu upphandlas grundar sig på koncession. Tjänsterna omfattar beställningar, samordning och förmedling av taxiresor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen ordnas med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande.