FPA ordnar marknadskartläggning gällande taxiresor som ersätts av FPA

Aktörer som är intresserade av upphandlingen av taxitjänster som ersätts av FPA ombes delta i en marknadskartläggning.

FPA ordnar en marknadskartläggning gällande taxiresor som ersätts av FPA. Genom kartläggningen utreds sådant som gäller upphandlingen av taxitjänster som ersätts av FPA.

FPA förbereder upphandlingar där man söker serviceproducenter för att sköta de taxiresor i de olika landskapen som ersätts av FPA. Upphandlingen kommer inte att gälla Åland. Upphandlingarna genomförs som koncessioner landskapsvis. Det är fråga om en helhetsservice som omfattar beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen genomförs med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande.

Den som vill delta i marknadskartläggningen kan ta del av det material som finns på annonseringskanalen Hilma och svara på frågorna där senast 5.4.2021. Svaren ska skickas per e-post till adressen svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi.

En aktör måste inte delta i kartläggningen för att få delta i själva upphandlingen och aktören förbinder sig inte heller att delta i upphandlingen genom att delta i kartläggningen. FPA betalar inte någon ersättning till den som deltar i marknadskartläggningen.

De uppgifter som ges i samband med kartläggningen behandlas konfidentiellt.

Ytterligare information