Mätinstrumentet CORE-OM i bruk inom rehabiliterande psykoterapi 1.5.2021

Effekten av rehabiliterande psykoterapi bedöms i fortsättningen med mätinstrumentet CORE-OM som utvecklats för mätning av effekten av psykoterapi.
Det avgiftsfria mätinstrumentet CORE-OM tas 1.5.2021 i bruk i bedömningen av effekten av rehabiliterande psykoterapi. Instrumentet har utvecklats och validerats för bedömning av effekten av psykoterapi.
Med hjälp av mätinstrumentet, som grundar sig på de svar som klienten ger, kan man bedöma bland annat klientens subjektiva välmående och effekten av terapin. Mätresultaten beaktas hos FPA som en del av terapirapporten.
Mätningen görs i början av terapin, vid ansökan om fortsatt terapi och i slutet av terapin.  Den inledande mätningen gällande terapiperioder som inletts före 1.5.2021 görs genast i början av maj och den slutliga mätningen då terapiperioden avslutas. Om det är mindre än 6 månader kvar av en terapiperiod förutsätts inte någon mätning under terapiperioden i fråga.
Ingen mätning görs gällande handledningsbesök för anhöriga till unga personer som får terapi.

Så här använder du mätinstrumentet CORE-OM

  1. Skriv ut frågeformuläret för klienten på nätet (thl.fi (pdf) eller mielenterveystalo.fi).   
  2. Räkna ihop poängen för klientens svar. Du kan räkna ut poängen med hjälp av det CORE-OM-formulär som finns i materialbanken för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården på webbplatsen mielenterveystalo.fi.  Knappen ”Laske” (Räkna) poängsätter automatiskt de svar som skrivits in på formuläret. Utöver poängen behöver man i formuläret inte skriva in något annat om klienten eller serviceproducenten, och poängen sparas inte automatiskt någonstans.
  3. Anteckna poängtalet. De kliniska poängtal som mätningen ger ska antecknas på blanketten KU 138r. De formulär som använts vid mätningarna ska inte bifogas terapirapporten.

Det kliniska poängtalet är en del av terapirapporten och FPA beaktar det som en del av helheten vid handläggningen av en eventuell ansökan om fortsatt terapi.  

Läs mer:

Närmare information om mätinstrumentet CORE-OM och om användningen av instrumentet, om utvärderingen av resultaten och om hur man kan instruera klienten finns i THL:s databas TOIMIA (thl.fi).