Betalningsförbindelser som beviljas i samband med utkomststöd och som är avsedda för taxiresor överförs med personens samtycke elektroniskt till taxin

Från ingången av nästa år kan personer som har utkomststöd välja hur de tar emot en betalningsförbindelse som beviljats för betalning av självrisken för taxiresor, dvs. i elektronisk form eller per post.

FPA kan bevilja utkomststöd för kostnader för resor till offentlig hälso- och sjukvård och till rehabilitering om resorna är sådana som ersätts av FPA. Utkomststöd kan beviljas för betalning av resans självriskandel om de övriga villkoren för utkomststöd uppfylls.

Om personen inte själv kan betala självrisken kan han eller hon före resan ansöka om en sådan betalningsförbindelse som beviljas i samband med utkomststöd. Betalningsförbindelser kan också beviljas för taxiresor.

Integritetsskyddet förbättras

Från och med 1.1.2022 kan en person som har utkomststöd välja om han eller hon vill ha en betalningsförbindelse för självrisken för taxiresor i elektronisk form eller på papper.

Uppgiften om betalningsförbindelsen överförs elektroniskt från FPA till beställningscentralen för taxiresor. Uppgifterna överförs dagen efter att beslutet om utkomststöd har meddelats, i brådskande fall ännu snabbare. I beslutet om utkomststöd får personen uppgifter om den elektroniska betalningsförbindelsen och anvisningar om hur den ska användas. Taxin måste beställas hos FPA:s beställningscentral.

Beställningscentralen meddelar taxin de uppgifter om resan som behövs. Personens integritetsskydd förbättras när han eller hon inte behöver visa upp betalningsförbindelsen för chauffören. Chauffören får endast information om att ingen självrisk ska tas ut av kunden.

Om personen inte ger sitt samtycke till att det används en betalningsförbindelse i elektronisk form kan FPA fortfarande bevilja en betalningsförbindelse på papper.

Läs mer