FPA:s respons om läkemedelsordinationer omarbetas – den nya rapporten kan nu användas

Den omarbetade rapporten gällande respons om läkemedelsordinationer innehåller mångsidiga uppgifter om förskrivare, mottagare och kostnader i samband med läkemedelsexpedieringar.

FPA:s rapporter gällande respons om läkemedelsordinationer omarbetas som bäst, och den första nya rapporten har publicerats i statistikdatabasen Kelasto. Rapporten innehåller mångsidig information om förskrivare, mottagare och kostnader i samband med läkemedelsexpedieringar som ersätts från sjukförsäkringen.

– Tidigare har man varit tvungen att hämta motsvarande uppgifter från fem olika rapporter, säger statistikexpert Päivi Rastas från FPA:s analytikenhet, som ansvarat för att utarbeta rapporten.

Läkemedelsexpedieringar kan granskas enligt specialitet

Med rapporten kan man granska läkemedelsexpedieringarna enligt läkarens eller tandläkarens specialitet. Alternativen är att granska alla läkemedelsförskrivare, endast specialistläkare eller endast läkare utan specialistutbildning. Antalet förskrivare avser läkare och tandläkare som har ordinerat läkemedel som expedierats från apotek under den valda statistikföringsperioden.

Med läkemedelsexpediering avses den sats av ett visst läkemedel som expedierats av apotek på en och samma gång. Alla ersättningsgilla läkemedelsexpedieringar kan granskas på önskad ATC-klassificeringsnivå, vilket tidigare inte var möjligt.

Utöver antalet läkemedelsexpedieringar och förskrivare har rapporten även andra mätvärden. Antalet mottagare anger antalet personer som köpt läkemedel. Mottagarna kan granskas enligt kön och ålder. Dessutom kan man titta på kostnaderna.

– Som granskningsområde kan man välja hela landet eller de sjukvårdsdistrikt som man önskar och som granskningsperiod ett år eller ett kvartal. Uppgifterna i rapporten börjar från år 2020, säger Rastas.

Utvecklingsarbetet fortsätter

FPA:s respons om läkemedelsordinationer består av tre delar: den nu publicerade offentliga Kelasto-rapporten, läkarnas personliga Kelasto-rapport och ett brev som skickas till läkarna, vars tema och urval växlar årligen.

– Utvecklingen av rapporthelheten fortsätter. Våren 2022 publiceras en personlig rapport för läkare som kräver inloggning. För utvecklingen av den utnyttjas servicedesign, och i arbetet deltar också magisterstuderande från Aalto-universitetets projekt Aalto Thesis, berättar Rastas.

– Tanken är att i framtiden få en fjärde medlem i familjen: öppna data, säger Rastas.

Meddelandet ändrat 16.12.2021.

Läs mer