Höjning av maximipriserna för FPA-taxi och ersättningstaxorna för sjuktransport

Från och med 1.7.2022 höjs maximipriserna för taxiresor som ersätts av FPA med 5,8 procent och ersättningstaxorna för sjuktransport höjs med 5,3 procent. Den självriskandel som kunden betalar för resan förändras inte. 

Maximipriserna för taxiresor som ersätts av FPA och ersättningstaxorna för sjuktransport höjs från och med 1.7.2022. Den självriskandel som kunden betalar för resan förändras inte.

Maximipriserna för taxiresor som ersätts av FPA höjs med 5,8 procent och ersättningstaxorna för sjuktransport höjs med 5,3 procent. Höjningarna kompenserar den kostnadsökning som höjningen av bränslepriset orsakar taxiföretagen och de serviceproducenter som ordnar sjuktransporter.

Ändringarna gör det möjligt att justera de priser som betalas till serviceproducenterna för FPA-taxi. Maximipriset utgör den övre gränsen då FPA ingår avtal med serviceproducenterna. Maximipriset enligt förordningen motsvarar alltså inte direkt det pris för kundens användning av taxi som FPA betalar ersättning för.

I ersättningstaxan för sjuktransport fastställs det pris som FPA betalar som ersättning till serviceproducenten för sjuktransport.

Förordningarna om nya maximipriser och ersättningstaxor för sjuktransporter träder i kraft 1.7.2022. Höjningarna gäller fram till 31.12.2022.