Sjukfrånvaron på grund av psykiska störningar ökade med en halv miljon dagar

Psykiska störningar är nu den vanligaste grunden för beviljande av sjukdagpenning, framgår det av FPA:s fickstatistik.

Allt fler personer i arbetsför ålder beviljas sjukdagpenning till följd av psykiska störningar. År 2018 betalade FPA ut sjukdagpenning för allt som allt 4,6 miljoner dagar till följd av psykiska störningar. Antalet dagar ökade med en halv miljon jämfört med föregående år; år 2017 var antalet dagar 4,1 miljoner.

Psykiska störningar är nu den vanligaste grunden för beviljande av sjukdagpenning. Ungefär 74 300 personer i arbetsför ålder beviljades förra året sjukdagpenning på den här grunden. Sedan 2016 har antalet personer som beviljats sjukdagpenning till följd av psykiska störningar ökat med över en fjärdedel (27 %).

– Förändringarna i arbetslivet och de ökande kraven samt strukturella förändringar i samhället kan avspegla sig i hur man orkar i arbetet, funderar Jenni Blomgren, forskningschef vid FPA.

– Dessutom kan utvecklingen också ha påverkats av att den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget har förbättrats. Undersökningar har visat att när sysselsättningsläget förbättras ökar ofta mängden sjukfrånvaron, säger Blomgren.

Ökning i långvariga sjukfrånvaron

Förra året ökade mängden långvariga sjukfrånvaron och därmed också behovet av sjukdagpenning. FPA betalade sammanlagt ut 786,7 miljoner euro i sjukdagpenning till 294 633 mottagare. Föregående år var summan 764,2 miljoner euro och antalet mottagare 286 630.

Den näst vanligaste grunden för beviljande av sjukdagpenning är sjukdomar i rörelseorganen. Förra året beviljades sjukdagpenning på den här grunden för 4,3 miljoner dagar, vilket var lika mycket som föregående år.

FPA betalar sjukdagpenning för långvariga sjukfrånvaron på mer än nio dagar.

Förmånsstatistik i fickformat – ta en titt på FPA:s fickstatistik

De här uppgifterna finns i FPA:s färska fickstatistik, som är en sammanställning i fickformat av statistikuppgifter om FPA-förmånerna och mottagarna av förmånerna. Statistikuppgifterna gäller 2018 och det finns också jämförelseuppgifter från 2017.

Fickstatistiken finns på nätet och den tryckta versionen ges ut i juni. Fickstatistiken är gratis. Den publiceras på finska, svenska och engelska.

Publikation: FPA:s fickstatistik 2019. Helsingfors: FPA, 2018. ISSN 0359-5218 (tryckt publikation), ISSN 1457-8727 (webbpublikation).

Beställningar: tfn 020 634 1502, tilastot@kela.fi

Läs mer: