Ansök om militärunderstöd nu

Det lönar sig att ansöka om militärbidrag cirka en månad före du rycker in. Om du lämnar in ansökan tidigare, kan det hända att uppgifterna i ansökan inte längre är giltiga när du inleder tjänsten. Följande tidpunkt för inryckning är 4.7.2022.

FPA kan betala militärunderstöd under tjänstgöringstiden till värnpliktiga som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst samt till deras anhöriga. Med värnpliktig avses en person som fullgör militär- eller civiltjänst eller vapenfri tjänst. Med anhöriga avses den värnpliktiges partner eller barn som hon eller han är vårdnadshavare för. Sambor ses som anhöriga bara om paret har ett gemensamt barn.

Den som är i tjänst kan ansöka om bostadsunderstöd och stöd för räntor på studielån, som båda är en del av militärunderstödet. Därtill kan den värnpliktigas partner via e-tjänsten ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd om hon eller han är berättigad till stödet.

Man kan ansöka om militärunderstöd via MittFPA. Via webben kan man också kontrollera om ansökan är avgjord och när stödet betalas ut. Man loggar in i e-tjänsten med sina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Militärunderstöd kan inte sökas i efterhand

Om beväringen eller hans eller hennes familj får allmänt bostadsbidrag från FPA redan före militärtjänsten, fortsätter det under tjänstgöringstiden. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd. Vid behov kan bostadsbidraget justeras.

Militärunderstöd kan inte sökas retroaktivt, vilket betyder att FPA kan bevilja stödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

Läs mer