Bara var femte studerande har betalat hälsovårdsavgiften – mer än 200 000 studerande har ännu inte betalat

Högskolestuderande ska på eget initiativ betala hälsovårdsavgiften till FPA i e-tjänsten MittFPA. FPA skickar inte ut någon separat faktura. Avgiften för vårterminen ska betalas senast 31.1.2022.

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Tills vidare har ungefär 50 000 studerande betalat avgiften. Cirka 210 000 studerande har ännu inte betalat avgiften.

FPA skickade vecka 2 ett brev till de studerande som enligt FPA:s uppgifter har anmält sig som närvarande under vårterminen 2022, men som ännu inte har betalat hälsovårdsavgiften. Brevet innehöll information om skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften och anvisningar om hur avgiften ska betalas. Brevet kan också läsas i MittFPA. Om den studerande har anmält sig som närvarande först i januari har han eller hon inte nödvändigtvis fått något brev.

Brevet skickades inte till studerande som har betalat hälsovårdsavgiften eller som inte har anmält sig som närvarande.

År 2022 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Ingen faktura skickas till de studerande, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast 31.1 skickar FPA en påminnelse och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om en studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att ha fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om avgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften.  

Den studerande kan samtidigt betala avgiften för både vår- och höstterminen 2022.

Läs mer