Det lönar sig att söka stöd för skolresor i tid

Skolresestöd ska sökas separat för varje läsår. För att undvika eventuell rusning lönar det sig att lämna in ansökan till den egna läroanstalten i god tid före höstterminens början.

FPA beviljar skolresestöd till studerande vid läroanstalter på andra stadiet, det vill säga till exempel vid gymnasier eller yrkesläroanstalter.

Villkoren för stöd för skolresor är olika beroende på om den studerande har rätt till avgiftsfri utbildning enligt läropliktslagen eller inte. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 kilometer i en riktning. Om den studerande inte är berättigad till avgiftsfri utbildning ska resan vara minst 10 kilometer.

Dessutom ska den studerande resa till läroanstalten eller arbetsplatsen minst 10 dagar per kalendermånad för att få stöd.

Med beräkningsprogrammet för skolresestöd kan den studerande utreda sina möjligheter till skolresestöd och få en uppskattning av stödbeloppet.

Ansökan om stöd för skolresor ska lämnas in till läroanstalten

Det lönar sig att ansöka om skolresestöd före höstterminens början för att undvika eventuell rusning.

Den studerande ska fylla i ansökan om stöd för skolresor (blankett KM1r) och lämna in den till sin läroanstalt. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna i ansökan. Det går inte att ansöka om skolresestöd i MittFPA.

När FPA har behandlat ansökan får den studerande ett beslut hem med posten. Beslutet och uppgifterna om att skolresestöd har beviljats syns också i MittFPA.

Läs mer