Bekanta dig med studerandeförmånerna på lättläst svenska

Broschyren för år 2022 berättar på lättläst svenska hur FPA stöder studerande och den som gör militärtjänst eller civiltjänst, och hur man ansöker om förmånerna. Samma information finns också på FPA:s lättlästa webbsidor.

FPA:s lättlästa förmånsbroschyrer berättar om FPAs alla förmåner på lättläst svenska och finska. Broschyrerna som är lätta att förstå passar alla FPAs kunder.

Uppdaterade versioner av alla åtta broschyrer har nu publicerats för år 2022. De kan också läsas på webben.

Även FPA:s lättlästa broschyr för studerande och värnpliktiga har uppdaterats för år 2022 -2023 på svenska och finska. Man kan också läsa om förmånerna för studerande och värnpliktiga på FPA:s lättlästa sidor Studier och värnplikt (lättläst).

Läroanstalter och andra samarbetspartner kan beställa broschyrer på adressen lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som levereras är 10 exemplar. Broschyrer i tryckt format fås även på FPA:s serviceställen och servicepunkter.

De lättlästa texterna publiceras också på FPA:s lättlästa webbsidor. Sidorna besöktes i fjol av 425 800 enskilda besökare.

Läs mer