Fortfarande möjligt att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande – cirka 10 000 studerande har ännu inte betalat avgiften

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2022 borde ha betalats senast i slutet av januari. De studerande hinner ännu betala avgiften med de uppgifter som anges i betalningspåminnelsen. Obetalda avgifter kommer att överföras till utsökning efter påsk.

FPA skickade i februari en betalningspåminnelse till studerande som inte hade betalat hälsovårdsavgiften för högskolestuderande i tid. Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 31.1.2022 för de studerande som anmält sig som närvarande för vårterminen senast 31.1.2022.

För att undgå utsökning ska den studerande betala avgiften genast med de uppgifter som framgår av betalningspåminnelsen. Om den studerande inte har kvar betalningspåminnelsen kan han eller hon kontrollera betalningsuppgifterna i e-tjänsten MittFPA.

Om den studerande inte har betalat hälsovårdsavgiften visas den i MittFPA under Indrivningsärenden. Om avgiften har betalats visas där inga avgifter som är föremål för indrivning. Den studerande kan också i sin egen nätbank kontrollera om avgiften är betald.

Obetalda avgifter överförs till utsökning efter påsk

Om den studerande inte har betalat hälsovårdasavgiften efter att ha fått en betalningspåminnelse och avgiften inte har kunnat kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen för april, kommer avgiften att överföras till utsökning efter påsk.

Merparten, dvs. över 250 000 studerande, har redan betalat avgiften. Enligt FPA:s nuvarande uppgifter är cirka 10 000 avgifter fortfarande obetalda.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som betalas till FPA täcker alla de hälsovårdstjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) tillhandahåller. Inga andra serviceavgifter eller besöksavgifter tas ut.

Läs mer