FPA har skickat en betalningspåminnelse om obetald hälsovårdsavgift till cirka 40 000 studerande

Betalningspåminnelsen har skickats till högskolestuderande som har anmält sig som närvarande senast 31.1.2022 men som inte har betalat hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen.

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 31.1.2022 för de högskolestuderande som anmält sig som närvarande för vårterminen senast 31.1.2022. Cirka 213 000 studerande betalade avgiften senast på förfallodagen.

Cirka 40 000 studerande har fortfarande inte betalat avgiften och ungefär 11 000 studerande har betalat den efter förfallodagen. Till dessa studerande har FPA skickat en betalningspåminnelse i vilken det också ingår en lagstadgad fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om en studerande har betalat avgiften efter förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse som enbart gäller dröjsmålsavgiften. Brevet med betalningspåminnelsen kan också läsas i e-tjänsten MittFPA.

I januari skickade FPA ut ett brev om betalning av hälsovårdsavgiften till de studerande som hade anmält sig som närvarande före ingången av januari men som ännu inte hade betalat avgiften. FPA skickade ut sammanlagt över 200 000 sådana brev.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som betalas till FPA täcker alla de hälsovårdstjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) tillhandahåller. Inga andra serviceavgifter eller besöksavgifter tas ut. År 2022 är hälsovårdsavgiften 35,80 euro per termin.

Läs mer: