FPA:s chattbott svarar nu på frågor om bostadsbidrag

Chattbotten FPA-Folke kan nu också svara på frågor som gäller det allmänna bostadsbidraget. Kunden kan till exempel fråga chattbotten vem som kan få bostadsbidrag eller hur inkomster inverkar på bidragets belopp.

Chattbotten FPA-Folke finns på fpa.fi under sidan Boende för att ge kunderna råd i frågor som gäller det allmänna bostadsbidraget. På svenska får kunderna råd av FPA-Folke, på finska av Kela-Kelpo.

Chattbotten kan till exempel svara på frågor om vem som kan få allmänt bostadsbidrag, hur man ansöker, vilka bilagor som behövs samt vilka faktorer som inverkar på bostadsbidraget.

Roboten styr vid behov kunderna vidare till exempelvis MittFPA, FPA:s räknare eller telefontjänsten.

Roboten hjälper kunderna på nätet dygnet runt

Chattbotten finns till hands dygnet runt, alla dagar under året. Syftet är att göra det smidigare för kunden att sköta sina FPA-ärenden på nätet. Med robotens hjälp får kunderna snabbt och enkelt hjälp i alla skeden av ansökan. Av de förmånsanvisningar som FPA behandlade lämnades 77 procent in via nätet.

Chattbotten lär sig ständigt nytt genom kundernas frågor. FPA:s kundservicespecialister går dagligen igenom de diskussioner som förts med roboten och använder materialet till att träna den artificiella intelligens (AI) som arbetar i bakgrunden så att roboten blir bättre på att svara på frågor.

FPA-Folke och Kela-Kelpo har betjänat kunderna sedan 2020 och svarat på frågor om grundläggande utkomststöd, familjeförmåner och studerandeförmåner. Under 2021 förde kunderna över 45 000 diskussioner med robotarna.

Tips för diskussion med FPA-Folke

Gör så här för att bäst få hjälp av chattbotten:

  • Nämn ordet bostadsbidrag i diskussionen, så förstår roboten vad din fråga gäller.
  • Skriv inte personuppgifter i chatten.
  • Skriv korta meningar på bara några ord.
  • Ställ bara en fråga åt gången.
  • I chatten kan du fråga också sådant som du ogärna vill fråga i telefon.

Läs mer