Höstens studielån kan lyftas från och med 1.8

FPA har kontrollerat studielånen för dem som fortsätter sina studier läsåret 2022–2023. Beslut om statsgaranti för nästa läsår har skickats ut till 110 350 studerande. Den första posten av studielånet kan lyftas i banken från början av augusti. Nästa läsår höjs studiepenningen med 5,7 %.

FPA har skickat ut positiva beslut om statsgaranti för studielån för nästa läsår till 109 150 mottagare av studiestöd och 1 200 mottagare av vuxenutbildningsstöd. Till de studerande som fortsätter sina studier och som har en studiestödsansökan, ett meddelande om förändring eller något annat ärende under behandling skickar FPA beslutet om lånegaranti samtidigt som det andra beslutet. Det här gäller 680 studerande.

För ett år sedan fick 111 800 studerande ett beslut om statsgaranti för studielån.

FPA beviljar maximibeloppet av statsgarantin för ett år i sänder. Det är vanligen 650 euro per månad. På hösten kan en studerande alltså få 2 600 eller 3 250 euro i studielån och på våren vanligen 3 250 euro.

Studielånet och annat studiestöd är avsett för läsårets samtliga studiemånader. FPA kan inte bevilja större statsgaranti än maximibeloppet. Den studerande kan emellertid få mer studiestöd om studietiden förlängs, exempelvis till att omfatta sommarmånaderna eller tilläggstid. Större statsgaranti kan bara beviljas för studieperioder utomlands.

Den studerande kan själv kontrollera statsgarantins giltighet i FPA:s e-tjänst MittFPA eller genom att ringa telefontjänsten.

Studielån lyfts på banken

Den studerande ska komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts. Den studerande bestämmer själv om han eller hon lyfter studielån och till hur stort belopp.

Största delen av de studerande kan lyfta studielånet för läsåret i två poster. Den första posten kan lyftas på banken från början av augusti. Om den studerande fortfarande har outnyttjat studielån för läsåret 2021–2022, kan han eller hon lyfta det ännu i juli.

Den genomsnittliga räntan på studielån som lyftes under läsåret 2021–2022 var enligt Finlands Banks statistik 0,3 %. Den allmänna höjningen av räntenivån kommer också att höja räntorna på studielån.

Indexhöjning av studiepenningar från augusti

Samtidigt som FPA har fattat beslut om studielånen för nästa läsår har FPA också justerat beloppen av studiepenningarna. Beloppen av studiepenningarna höjs årligen enligt folkpensionsindexet. Nästa läsår är höjningen 5,7 %. Studiepenningen för en studerande som fyllt 18 år och som bor självständigt höjs med 14,54 euro till 268,23 euro i månaden från och med augusti.

FPA meddelar inte något separat beslut om den årliga indexförhöjningen. Den studerande kan kontrollera beloppet av sitt studiestöd i MittFPA. Beloppet står också i beslutet om statsgaranti för det kommande läsåret.

Ytterligare information