Lättläst broschyr om FPA:s stöd för studerande och värnpliktiga 2021

I den nya broschyren på lätt svenska kan man läsa om FPA:s stöd för studerande och dem som gör militärtjänst eller civiltjänst samt hur man ansöker om stöden. Samma information finns på FPA:s lättlästa webbsidor.

FPA:s broschyr för studerande och värnpliktiga har nu uppdaterats för år 2021 på både svenska och finska. Broschyrer i tryckt format kan man hämta på FPA:s serviceställen och servicepunkter.

Läroanstalter och andra samarbetspartner kan beställa broschyrer från FPA på adressen lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som levereras är 10 exemplar. I juni publiceras broschyren också på engelska, ryska och estniska samt på de samiska språken.

Lättläst information om stöd för studerande och värnpliktiga finns också på FPA:s webbsidor Studier och värnplikt – lättläst.

Lättläst är en språkversion där innehållet, ordförrådet och strukturen har bearbetats så att texten är lättare att förstå än allmänspråket. Broschyrer som är skrivna på ett lätt och klart språk passar alla FPA:s kunder. Alla detaljer om förmånerna finns inte med i de broschyrer och på de webbsidor som är skrivna på lätt svenska.

Mer detaljerad information om stöden för studerande och värnpliktiga finns på FPA:s övriga svenska webbsidor (inte på lättläst) www.fpa.fi/studerande och www.fpa.fi/varnpliktiga.

Läs mer