Också på sommaren lönar det sig att sköta FPA-ärenden på nätet eller per telefon

Också på sommaren lönar det sig att sköta FPA-ärenden i e-tjänsten Mitt FPA eller per telefon. Många av FPA:s serviceställen har ändrade öppettider på sommaren och vi övergår till de nya öppettiderna från 1.6.2021.

Du kan sköta de flesta FPA-ärenden på nätet: ansöka om förmåner, kontrollera beslut, se när förmånen betalas ut och skicka meddelanden till FPA. På FPA:s webbplats ger chatbotten råd i frågor som gäller utkomststöd och familjeförmåner. På forumet Fråga FPA kan du ställa frågor och läsa svar på andras frågor. FPA betjänar kunderna även på Facebook och Instagram.

Om du inte hittar svar på din fråga på nätet kan du ringa FPA:s telefontjänst. Telefontjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 9–16 också på sommaren. Per telefon kan du sköta samma personliga ärenden som vid ett besök på ett serviceställe. Det finns skilda kundservicenummer för olika livssituationer. Om du inte hittar ett lämpligt nummer kan du ringa vilket som helst av numren.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då ringer FPA till kunden. Man kan boka en telefontid på nätet eller genom att ringa vilket som helst av kundservicenumren.

Service på de samiska språken på sommaren

Telefonservice och service på distans på nordsamiska ges vardagar kl. 13‒15 på numret 020 634 2894. Service på enaresamiska och skoltsamiska ges genom tolkning. Samiskspråkiga kunder kan skicka en kontaktbegäran per e-post till adressen saame@kela.fi. Närmare information om FPA:s tjänster på de samiska språken finns på www.kela.fi/saame.

Förändringar i serviceställenas öppettider från 1.6.2021

Många av FPA:s serviceställen har ändrade öppettider på sommaren. Sommaröppettiderna tas i bruk från 1.6.2021 och upphör senast 31.8.2021.

Serviceställena i centrum av de större städerna har öppet normalt eller nästan normalt. När det gäller de mindre serviceställena är förändringarna större. Det lönar sig att kontrollera serviceställenas öppettider på www.fpa.fi.

På grund av coronaepidemin är det skäl att i mån av möjlighet undvika personliga besök också på sommaren.

Hur kan jag sköta mina FPA-ärenden om det inte går att göra det på nätet eller per telefon och det närmaste servicestället är stängt?

På många orter har myndigheterna ett gemensamt serviceställe som ger allmänna råd i FPA-ärenden. Råd i FPA-ärenden får du också till exempel vid Navigatorerna, på Närtorgen och vid servicecenter. På många orter har FPA dessutom distansservice, dvs. en dator via vilken du för bild- och ljudkontakt till en FPA-sakkunnig. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s egna serviceställen.

Du kan också kontakta din hemkommuns socialtjänst, handikappservice eller hälso- och sjukvården. Du kan till exempel få hjälp med att boka en tid för kundbetjäning per telefon. När en tid för kundbetjäning per telefon bokas för dig ringer en FPA-sakkunnig upp dig vid överenskommen tidpunkt. Samtalet är gratis.

Det lönar sig att skicka papperspost till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Serviceställenas öppettider från 1.6.2021: https://www.kela.fi/documents/12084/0/oppettider-sommaren-2021-bilaga/

Närmare information för kunder

Närmare information för FPA:s samarbetspartner