Ett försök med registreringsförfarande inom rehabiliteringstjänsterna inleds i höst

FPA gör ett försök med registreringsförfarande inom två rehabiliteringstjänster. Till försöket har man valt rehabiliteringstjänsten Min egen väg, som innefattar neuropsykologisk rehabilitering för unga, och rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar.

FPA gör ett försök med registreringsförfarande inom ramen för ett projekt som genomförs åren 2020–2022. Med hjälp av projektet utreds hur registreringsförfarandet kan användas och hur det lämpar sig för anordnande av rehabilitering. Utifrån erfarenheterna av projektet och forskningsbaserad information bedöms om ett registreringsförfarande i framtiden kan ersätta anbudsförfarandena vid anordnande av rehabilitering.

I och med registreringsförfarandet kan klienten välja serviceproducent bland de serviceproducenter som uppfyller de kriterier som FPA fastställt och som fått ett avtal.  Genom det här förfarandet får klienterna mer omfattande information om serviceproducenterna och om tjänsternas innehåll.

Registreringen av serviceproducenter för rehabiliteringstjänsten Min egen väg kan inledas tidigast i oktober och klienterna kan börja använda tjänsten mot slutet av året. För rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar kan serviceproducenterna registrera sig tidigast från och med november och tjänsten kommer att vara tillgänglig för klienterna från och med 1.2.2021. De undantagsförhållanden som rått under våren har fördröjt planeringen och införandet av registreringsförfarandet och påverkat den tidtabell som angetts tidigare.

Information om förfarandet och anvisningar för registreringen publiceras i början av september på fpa.fi, på sidorna för samarbetspartner, under Rehabiliteringstjänster.

Ytterligare information

Juhani Rinne, projektchef, tfn 050 551 6484
Tuula Ahlgren, gruppchef, tfn 040 516 3284
fornamn.efternamn@fpa.fi