På sommaren får många studerande en uppmaning om att ansöka om justering av bostadsbidraget

FPA justerar det allmänna bostadsbidraget när det har gått ett år sedan det beviljades eller sedan det senast justerades. Den som får bostadsbidrag måste själv ansöka om att det ska justeras. Det lönar sig att lämna in ansökan om justering till FPA i god tid, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen.

Det allmänna bostadsbidraget beviljas vanligen tills vidare, men det justeras minst en gång om året. Syftet med justeringen är att försäkra sig om att bidraget betalas ut till mottagaren med rätt belopp. 

Den som får bostadsbidrag ska ansöka om att bidraget justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Många studerande har fått sitt senaste beslut om bostadsbidrag i augusti–september 2020.

Ansökan om justering måste lämnas in inom utsatt tid

FPA skickar ett brev om årsjusteringen till alla som får bostadsbidrag cirka en månad före justeringstidpunkten. Det går enkelt att ansöka om justering i e-tjänsten MittFPA. Det går också att ansöka om justering på blanketten för ansökan om allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf).

Det lönar sig att lämna in ansökan om justering så snart som möjligt. Om den årliga justeringen av bostadsbidraget exempelvis ska göras 1.8.2021, ska ansökan om årsjustering vara hos FPA senast 15.7.2021. Mottagaren kan kontrollera när tiden för ansökan om justering går ut i brevet som FPA skickat. Om man inte ansöker om justering i tillräckligt god tid dras bostadsbidraget in.

Om man har glömt att ansöka om justering och bidraget har dragits in är det skäl att agera snabbt och göra en ansökan om allmänt bostadsbidrag.

Aktuellt med mellanjustering om omständigheterna förändras

Om omständigheterna för en person som får allmänt bostadsbidrag eller för medlemmarna i hans eller hennes hushåll förändras, ska bidraget justeras redan före årsjusteringen. Det här kallas för mellanjustering.

Man ska ansöka om mellanjustering av bostadsbidraget till exempel om de sammanlagda inkomsterna för medlemmarna i ett hushåll ökar med minst 400 euro per månad eller minskar med minst 200 euro per månad.

Innan man ansöker om justering kan man vid behov försäkra sig om att en justering är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

Närmare information