För vilka boendeutgifter kan man få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få bostadsbidrag för de boendeutgifter som du har för en hyresbostad, bostadsrättsbostad, ägarbostad eller delägarbostad. Bostaden måste finnas i Finland och vara avsedd att användas för stadigvarande boende.

Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Till exempel i fråga om hyresbostäder är de godtagbara boendeutgifterna hyran samt vatten- och uppvärmningskostnader som betalas separat. Bostadens storlek inverkar inte på bidraget.

Läs mer om de olika boendeformerna och för vilka utgifter man kan få bostadsbidrag.

Inflationens inverkan på förmånerna

Enligt regeringens förslag kommer från och med 1.1.2023 också det belopp av uppvärmningskostnader och utgifter för underhåll av egnahemshus som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget att höjas med 57 procent jämfört med år 2022, om förbrukningen har varit normal och skälig. Riksdagen har ännu inte godkänt förändringen. Läs mer om förändringarna i FPAs förmåner.

Övre gränser för boendeutgifterna

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. De maximala boendeutgifterna påverkas av

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • i vilken kommun bostaden finns.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större än de maximala boendeutgifterna.

Kommunerna är indelade i 4 grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Välj den kommun där bostaden finns

Exempel på maximala boendeutgifter