Ansökan om allmänt bostadsbidrag, handläggningstid i genomsnitt

FPA ska enligt lagen handlägga ansökningar om allmänt bostadsbidrag inom 30 kalenderdagar efter att ansökan med bilagor har tagits emot av FPA.

FPA:s eget mål för handläggningstiden av ansökningar om allmänt bostadsbidrag är 3 veckor. Detta förutsätter att FPA också har fått alla bilagor som behövs. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den.

Kontrollera uppgifterna om handläggningen av din ansökan i e-tjänsten

I FPA:s e-tjänst kan du kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Man loggar in på e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Det går inte att snabba på handläggningen av ansökan genom att besöka FPA-serviceställen eller ringa FPA:s telefontjänst. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in.