En farmaceut betjänar en kund på ett apotek.

Visste du att...

De här sidorna innehåller information om direktersättningsförfarandet för läkemedel.

En farmaceut betjänar en kund på ett apotek.

Apotek

OBS! Avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar på webbsidorna för samarbetspartner på fpa.fi har omarbetats. I fortsättningen finns det innehåll som är avsett för apoteken i avsnittet Läkemedel och läkemedelsersättningar, och det separata avsnittet Apotek har utgått.

 

Snabblänkar

Sjukförsäkringsanvisningar för apotek

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

FPA:s och Finlands Apotekareförbunds webbseminarium 28.11.2019

Anvisningar om det grundläggande utkomststödet

Du kan söka i pdf-filerna med kortkommandot Ctrl+f.

Ytterligare information