Familjelediga arbetstagare

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren.

Därtill kan arbetsgivaren få ersättning för semesterkostnader under föräldraledigheterna och familjeledighetsersättning under mammans avlönade moderskapsledighet.