Barnavårdsstöd

Ändringar i barnavårdsstöden 1.8.2022

Det har skett ändringar i längden på perioderna med barnavårdsstöd och i tidpunkten för när hemvårdsstödet börjar. Läs mer på webbsidorna för stöden.

Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan delta i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller vårdas hemma.

FPA betalar ut följande barnavårdsstöd:

  • stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd)
  • stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd)
  • flexibel vårdpenning
  • partiell vårdpenning

Du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik. Flexibel eller partiell vårdpenning kan du få om du arbetar högst 30 timmar per vecka och de övriga villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Barnavårdsstöden beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden. Båda föräldrarnas stödperioder räknas in i minimitiden.

Minimitiden uppfylls också när hemvårdsstödet fortsätter efter faderskapspenningsperioden så att perioderna med hemvårdsstöd sammanlagt varar minst en månad.

Från och med 1.8.2022 måste perioderna med barnavårdsstöd alltid vara minst en månad. Om det är ett avbrott mellan perioderna måste varje period dock vara minst en månad. Stödperioder som är kortare än en månad räknas inte längre ihop. Stödet kan under de olika perioderna betalas till vilkendera som helst av föräldrarna.

Vårdledighet för föräldrar som arbetar

Kom överens om vårdledigheten med din arbetsgivare. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader på förhand.

Du kan ta ut din vårdledighet i en eller två etapper (per barn). Ledigheten ska vara minst en månad åt gången. Vårdledigheten kan tas ut i flera etapper om du kommer överens om det med din arbetsgivare.

Information om vårdledigheten få du också av din arbetsgivare och ditt fackförbund. Villkoren regleras närmare i kollektivavtalet.

Läs mer