Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland. Bidraget betalas fram till slutet av den månad då barnet fyller 17 år.  Rätten till barnbidrag grundar sig på bosättning i landet. Utbetalningen upphör om barnet och barnets vårdnadshavare flyttar stadigvarande utomlands. Barnbidraget är skattefri inkomst.

Barnbidrag börjar betalas från början av månaden efter den månad då barnet fötts. Barnbidrag betalas ut till slutet av den kalendermånad

  • under vilken barnet fyller 17 år
  • under vilken barnet flyttar utomlands*
  • efter vilken barnet börjar få sjukpension enligt folkpensionslagen.

*Barnbidrag kan i vissa fall betalas även utomlands. Under tillfälliga vistelser utomlands, t.ex. under utbytesstudier, är det ofta möjligt att betala barnbidrag.

Vem kan ansöka om barnbidrag?

Barnbidraget betalas vanligtvis till mamman eller pappan eller till en annan vårdnadshavare. Du kan ansöka om barnbidrag separat eller samtidigt som du ansöker om föräldradagpenning. Även en annan person som svarar för barnets vård och fostran kan ansöka om barnbidraget. Till exempel en familjevårdare eller mor- eller farförälder kan ansöka om barnbidrag.

Kommunen eller ett barn som fyllt 15 år kan inte ansöka om barnbidrag, men kan i vissa situationer kräva att det barnbidrag som beviljats föräldern betalas till kommunen respektive barnet själv. Om barnet till exempel är placerat i institutionsvård på kommunens bekostnad, kan kommunen framställa en begäran om att barnbidraget ska betalas till kommunen med blankett LL2 eller med ett fritt formulerat betalningsyrkande. Ett barn som fyllt 15 år kan kräva att barnbidraget betalas till sig själv genom att skicka ett fritt formulerat meddelande i MittFPA eller via telefontjänsten.

Exempel

En mamma ansöker om barnbidrag för sina barn som är 3, 4 och 15 år gamla. 15-åringen bor redan självständigt på grund av sina studier. Barnbidragen för de två yngsta barnen betalas till mamman och barnbidraget för 15-åringen betalas undantagsvis till honom själv utifrån ett betalningsyrkande. Mamman betalas således barnbidrag enligt två barn i familjen.

Till vilkendera föräldern betalas barnbidraget vid skilsmässa?

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans kan de komma överens om till vem av dem barnbidraget ska betalas. Om föräldrarna inte kan komma överens om detta betalas barnbidraget till den förälder hos vilken barnet bor och som i huvudsak har hand om barnets vård och fostran. FPA får uppgift om var barnet bor direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om barnet flyttar måste föräldrarna göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet flyttar till den andra föräldern kan denna förälder ansöka om barnbidrag.

I andra situationer kan man meddela ändringar i kontouppgifterna via FPA:s e-tjänst eller på blanketten Meddelande – Ändring av kontonummer (Y 121r).

Olika familjekonstellationer