Beskattningen av förmåner

En del av FPA:s förmåner är skattepliktiga, medan andra är skattefria. Det finns ett särskilt skattekort för förmåner.

Skattepliktiga förmåner

Skattefri inkomst

 • Moderskapsunderstöd
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Adoptionsbidrag
 • Studielånskompensation
 • Studiestödets bostadstillägg
 • Ränteunderstöd (räntebidrag) för studielån
 • Stöd för skolresor
 • Barnförhöjning för pensionstagare
 • Kostnadsersättning under sysselsättningsfrämjande service
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Handikappförmåner
 • Militärunderstöd
 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Vårdbidrag för pensionstagare
 • Fronttillägg och extra fronttillägg
 • Utkomststöd

Vanliga frågor