Beställ Terveysinfo

Terveysinfo

Information om förändringar och reformer som gäller hälsorelaterade förmåner samt om andra aktuella frågor. Nyhetsbrevet är avsett för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Utkommer månatligen.

Fyll ide med asterisk (*) 

Beställ nyhetsbrev

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.