Beställ Tutkimusinfo

Tutkimusinfo

Forskning och statistik vid FPA: de senaste publikationerna och blogginläggen samt aktuella evenemang.

Utkommer 4–6 gånger per år.

Fyll i de med asterisk (*)

<
Beställ nyhetsbrev

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.