Flyttning från Finland/till Finland

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Anmälan - Flyttning till Finland Y 77r Blanketten används som bilaga till förmånsansökan när en person som flyttar till Finland eller som arbetar i Finland för en finländsk arbetsgivare ansöker om förmån från FPA. Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande – Ändring av kontonummer – Privatperson Y 121r Med blanketten anmäler privatpersoner nytt kontonummer till FPA. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Anmälan - Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y 38r Med den här blanketten kan du anmäla arbete utomlands eller över 6 månaders utlandsvistelse. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr Ifylls av arbetsgivaren. Blanketten används när en arbetsgivare anmäler att en anställd ska arbeta utomlands och vill omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten under utlandsvistelsen. Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Ansökan - Rätt till sjukvård vid flyttning till Finland SV 141r Med blanketten kan du be FPA utreda din rätt till sjukvård och ersättningar när du flyttar till Finland eller vistas i Finland. Använd blanketten också om du arbetar i Finland men bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Ladda ner PDF
Ansökan - Rätt till sjukvård vid flyttning från Finland SV 140r Med blanketten kan du be FPA utreda din rätt till sjukvård och ersättningar när du flyttar utomlands eller vistas utomlands. Använd blanketten också om du arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz men bor i Finland. Ladda ner PDF
Anmälan - Utredning om utomlands bosatt familjemedlems rätt till vård SV 142r På blanketten anmäls uppgifter om familjemedlemmar som bor i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för fastställande av kostnadsansvaret för sjukvården. Ladda ner PDF