Boka tid

Om du har mycket att reda ut, kan du boka tid för att hinna gå igenom alla ärenden på en gång. Vi betjänar på bokad tid per telefon och på serviceställena.

På nätet kan du endast boka telefontider. Vid behov kan vi i telefontjänsten eller på servicestället boka en besökstid åt dig.

Så här bokar du telefontid

 1. Boka tid på nätet. Du behöver ett telefonnummer och en finsk personbeteckning. 
 2. Du kan även boka tid per telefon.
 3. Om du sköter en annan persons ärenden ska du boka tid med hans eller hennes personuppgifter. Kom ihåg att fullmakt behövs när du sköter en annan persons ärenden.
 4. Om du vill boka telefontid på svenska, välj svenska som servicespråk och Telefontidsbokning på svenska som serviceställe.

Att boka tid till servicestället

På nätet kan man för tillfället inte själv boka tid till servicestället.

De flesta ärenden går att sköta per telefon, det vill säga du behöver inte besöka servicestället. I telefontjänsten kan vi vid behov boka en besökstid åt dig. Ring telefontjänsten också om det närmaste servicestället bara är öppet på bokad tid. Oftast räcker det med ett samtal.

Om du kommer på besök och det behövs mera tid för att sköta ditt ärende, kan serviceställets personal boka en tid åt dig.

Så här avbokar du tiden

 1. Du kan avboka din tid på nätet med den bokningskod som du fick när du bokade tiden.
 2. Om du inte har kvar bokningskoden kan du avboka tiden per telefon.

Inför en bokad tid

 1. Om du har bokat en telefontid ringer kundservicen upp dig på den bokade tiden. Samtalet kommer från ett okänt nummer.
 2. Ta fram alla dokument som kan underlätta skötseln av ditt ärende. Det kan till exempel vara ett löneintyg eller ett läkarutlåtande.
 3. Om du besöker vårt serviceställe ska du också ta med dig ett identitetsbevis (ditt körkort, ett fotoförsett FPA-kort eller ditt pass) och nätbankskoder eller mobil-id. 
  • Om det är nödvändigt att besöka servicestället ber vi att du har en god handhygien och håller avstånd till andra.

  • Kom ändå inte till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har rest i utlandet under de senaste två veckorna eller har varit utsatt för coronavirus.

Om du behöver tolkning

Om du behöver tolkning kan du beställa en tolk på serviceställena eller per telefon. Kundservicen bokar vid behov tid och tolk åt dig.

Obs! Om du behöver teckenspråkstolk ska du ansöka om rätt till tolk hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. 

Om du har spärrmarkering

Om du har en spärrmarkering (sekretssmarkering) ska du inte boka tid via webben. Kundrådgivaren ser inte dina sekretessbelagda uppgifter.