Aktuellt om coronavirusläget

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s förmåner och tjänster. Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Hur lönar det sig att sköta FPA-ärenden?

Vi rekommenderar att du sköter ärenden på nätet och per telefon. Per telefon får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på servicestället. Vid behov kan du boka telefontid.

Läs mer

Ersättning för resor som görs för att få coronavaccination

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination 27.3.2021–31.12.2021. Självrisken för en enkelresa är högst 25 euro. Resorna ersätts i regel enligt det billigaste sättet att resa. Du kan få ersättning för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi p.g.a. ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.

Vilka förmåner kan du få i din situation?

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor i MittFPA.

  • En bild av bra kvalitet som tagits med telefonens kamera duger som bilaga.
  • I MittFPA ser du om det saknas uppgifter eller bilagor från din ansökan.
  • Obs! Om det saknas uppgifter i ansökan eller det krävs åtgärder från din sida tar vi kontakt. Glöm inte att via e-tjänsten ange ett telefonnummer eller en e-postadress där du kan nås.

Alternativt kan du skicka ansökan till FPA per post på adressen:

Folkpensionsanstalten
PB 10
00056 FPA

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Om du inte har egna apparater, internetförbindelse eller skrivare kan du ringa FPA:s telefontjänst.

När kommer beslutet?

På fpa.fi hittar du färska uppgifter om ansökningarnas genomsnittliga handläggningstider per förmån.

Du kan kontrollera handläggningssituationen för din egen ansökan i MittFPA.

FPA:s kundservice ger råd och hjälp med att fylla i och komplettera ansökan men har inga exakta uppgifter om när du får ett beslut till din ansökan.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med kunden om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp. Indrivningen kan skjutas upp med högst 6 månader om de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter.  Indrivningen av underhållsbidrag och indrivningen hälsovårdsavgift för högskolestuderande kan däremot inte skjutas upp.

Be senast 31.12.2021 om att indrivningen skjuts upp. Efter uppehållet i indrivningen ska du fortsätta betala av på skulden så som du har kommit överens med FPA:s indrivningscenter.

Läs mer