Aktuellt om coronavirusläget

 

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s förmåner och tjänster. Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Vilka förmåner kan du få i din situation?

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten.

 • En bild av bra kvalitet som tagits med telefonens kamera duger som bilaga.
 • I e-tjänsten ser du om det saknas uppgifter eller bilagor från din ansökan.
 • Obs! Om det saknas uppgifter i ansökan eller det krävs åtgärder från din sida tar vi kontakt. Glöm inte att via e-tjänsten ange ett telefonnummer eller en e-postadress där du kan nås.

Alternativt kan du skicka ansökan till FPA per post på adressen:

Folkpensionsanstalten
PB 10
00056 FPA

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Om du inte har egna apparater, internetförbindelse eller skrivare kan du ringa FPA:s telefontjänst.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med kunden om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp. Indrivningen kan skjutas upp med 6 månader om de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter.  Indrivningen av underhållsbidrag kan däremot inte skjutas upp.

Kundservice

Via FPA:s e-tjänst kan du skicka meddelanden och fråga om råd.

Per telefon kan du sköta de flesta ärendena.

 • Servicenumren på finska och svenska betjänar på vardagar kl. 9–16.
 • Servicenumren på engelska betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Servicenumren på arabiska, somaliska och ryska betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Boka en telefontid om du har mycket att reda ut.

Största delen av FPA:s serviceställen har öppet, men en del betjänar endast på bokad tid.

 • Kontrollera i sökfunktionen om servicestället är öppet och om du ska boka tid på förhand. 
 • Vid behov bokar vi en besökstid för dig.
 • Om det är nödvändigt att besöka servicestället ber vi att du har en god handhygien och håller avstånd till andra. 
 • Kom ändå inte till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har rest i utlandet under de senaste två veckorna eller har varit utsatt för coronavirus.
 • Vi har effektiviserat städningen och hygienen på serviceställena.

Obs! I kundservicen kan vi inte påverka tidtabellen för handläggningen av ansökningar och vi vet inte när beslutet kommer.

Läs mer